Yra van Dijk

Yra van Dijk is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op de betekenis van het typografisch wit in de moderne poëzie, en bleef daarna onderzoek doen naar de materialiteit van literatuur en naar digitale literatuur, resulterend in diverse publicaties. Altijd al eens willen weten hoe het is om aan de universiteit te studeren? Op de slotdag verzorgt Yra speciaal voor De Inktaap een gastcollege Literatuurwetenschap.

Jean-Pierre Jans

Deel deze pagina: