Praktische informatie

Planning en deadlines

Schooljury

Deelnemen aan De Inktaap gebeurt in schoolverband. Alle scholieren uit de bovenbouw van het havo/vwo in het voortgezet onderwijs in Nederland kunnen deelnemen. Binnen een school worden één of meerdere schooljury’s van zo’n vijftien leerlingen gevormd, die begeleid worden door een docent. Alle juryleden en hun begeleiders krijgen toegang tot de drie e-books. Op deze manier kunnen de boeken gelijktijdig worden gelezen.

Bespreken

Iedere schooljury geeft zijn eigen invulling aan het bespreken van de genomineerde boeken voor De Inktaap. Het lesmateriaal van LitLab geeft handvatten om de titels in leesclubs met elkaar te bespreken. Zo kan er gedurende het project al worden gereflecteerd op de gelezen werken.

Schooldebat

De winnaar van De Inktaap wordt bepaald door het optellen van de eindscores van alle schooljury’s. Het schooldebat is een optionele uitbreiding van het project, waarmee veel jury’s de lees- en beoordeelperiode afsluiten met elkaar.

Er kan een echt debat van worden gemaakt met medescholieren en/of ouders als toeschouwers. Tijdens het debat proberen de juryleden elkaar (en het publiek) te overtuigen van hun keuze voor een bepaald boek als winnaar.

Juryrapport

De Inktaap draait om drie dingen: het lezen van literatuur, het reflecteren daarop en het beoordelen daarvan. Naast het doorgeven van de eindscores is het daarom ook van belang om uw juryleden een juryrapport te laten schrijven. Dit kan naar aanleiding van discussies binnen de jury of met het schooldebat als belangrijkste bron. Ook kunnen de vragen uit het lesmateriaal een handvat zijn bij het schriftelijk reflecteren op de gelezen boeken.

Het juryrapport is een ideale kans om ook een schrijfopdracht voor uw leerlingen aan het project te verbinden. Op onze website kunnen leerlingen meer inspiratie opdoen voor het schrijven van een juryrapport en het winnende rapport van vorig jaar teruglezen.

Het schrijven van een juryrapport is een hele kunst en daarom belonen we de drie jury’s die voor De Inktaap het Beste Juryrapport schrijven. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de slotdag.

Eindscores

Om te bepalen welk boek De Inktaap 2019 wint, geeft elke schooljury haar totaal eindscores door. De deadline hiervoor is op 18 februari 2019.

Na het lezen van de boeken en het discussiëren met medejuryleden wordt er per schooljury een stemming gehouden. Dit kan ook na het schooldebat gebeuren. Het belangrijkste is dat de mening van elk jurylid meetelt.

Ieder jurylid geeft:
5 punten aan zijn winnaar
3 punten aan zijn nummer twee
1 punt aan zijn nummer drie

De docent/jurybegeleider telt per titel de uitgebrachte stemmen bij elkaar op en geeft deze drie totaalscores online door.

Aan de hand van de doorgegeven eindscores van alle juryleden wordt berekend wie De Inktaap wint.

Slotdag

De slotdag van De Inktaap vind plaats op 12 maart 2019 in de Doelen te Rotterdam. De dag duurt van 10.30 uur tot 15.30 uur (tijden onder voorbehoud).

Op de slotdag zijn de genomineerde auteurs aanwezig. Tijdens het openingsprogramma worden zij kort geïnterviewd en dragen ze voor uit nieuw werk. Daarna worden de leerlingen verdeeld over kleinere groepen en volgen zij diverse programma’s. Tijdens de talkshows krijgen uw juryleden de kans om de auteurs te interviewen, op het podium of via microfoons in de zaal. Bij de debatten gaan worden er per boek teams gevormd van juryleden van verschillende scholen. Zij gaan met elkaar in debat over welk boek de bekroning het meest verdient. Daarnaast zijn er workshops en colleges waarin leerlingen kennismaken met uiteenlopende onderwerpen. Denk aan de kunst van het recenseren, het schrijven van korte verhalen en het vak literatuurwetenschap. Het hoogtepunt van de dag is natuurlijk de uitreiking van De Inktaap 2019 tijdens het slotprogramma.