Het scoreformulier voor De Inktaap 2025 wordt later bekendgemaakt.