De Inktaap

De Inktaap is de opvolger van de Jonge Gouden Uil, een Vlaams-Nederlands leesbevorderingsproject in de vorm van een literaire prijs, dat liep van 1997 tot en met 2000. Bij de Jonge Gouden Uil lazen jongeren de boeken die waren genomineerd voor de literaire prijs De Gouden Uil en kozen daaruit hun winnaar.

De naam van het project komt van een tekst van Jorge Luis Borges: ‘Dit dier komt veel in noordelijke streken voor en is vier of vijf duim lang; zijn ogen zijn als kornalijn en zijn haar is gitzwart, zijdeachtig en soepel, en als een kussen zo zacht. Hij is met een vreemd instinct behept: zijn zwak voor Chinese inkt, en wanneer iemand zit te schrijven, gaat hij er met gekruiste achterpoten bijzitten, en met de ene voorhand op de andere wacht hij tot het schrijven gedaan is. Dan drinkt hij wat er over is van de inkt op. Daarna gaat hij weer gehurkt zitten, helemaal rustig nu.’ (Jorge Luis Borges, Het boek der denkbeeldige wezens, 1976).

Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek is dé landelijke organisatie op het gebied van Nederlandse letteren en jongeren. Zij ontwikkelt activiteiten met als doel jongeren te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden zowel bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs, het mbo en hbo als via vrijetijdsactiviteiten.

Anno 2018 is Passionate Bulkboek verantwoordelijk voor de educatieve projecten Jonge JuryDag van de LiteratuurEr Was Eens, de Nationale Mediatheek Trofee en de Anna Blaman Prijs. Daarnaast zijn er de symposia de Dag van het Literatuuronderwijs en Pabo Leest voor educatieve professionals en docenten (in opleiding). Op de vrijetijdsmarkt organiseert Passionate Bulkboek Geen Daden Maar Woorden Festival en Write Now!. Deze projecten resulteren in zo’n dertig uitvoeringen op jaarbasis, uiteenlopend van een workshop schrijven voor vijftien jongeren in Groningen, de viering van de Jonge Jury Lokaal tot de Dag van de Literatuur voor vijfduizend scholieren in de Doelen te Rotterdam.  De organisatie biedt grote landelijke activiteiten aan in met name in haar standplaats Rotterdam, maar zoekt tevens haar doelgroep op in de regio.

Stichting Lezen

Stichting Lezen is er om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers.

Om dat te bereiken stemt Stichting Lezen bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleren zij initiatieven, methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn. Dat gebeurt door organisaties bijeen te brengen en te verbinden, en door financiële ondersteuning.

Ook het stimuleren van onderzoek en de verspreiding van onderzoeksresultaten behoort tot het werk van Stichting Lezen. De belangrijkste doelgroep zijn jongeren van 0- t/m 18 jaar. Deze doelgroep wordt voornamelijk via intermediairs zoals ouders/verzorgers, bibliothecarissen, leerkrachten en docenten bereikt.

Deel deze pagina: