Samenwerking met Beeld & Geluid voor De Inktaap 2023

Beeld en Geluid

Passionate Bulkboek en Beeld & Geluid slaan, na een succesvolle samenwerking voor Er Was Eens en Jonge Jury, opnieuw de handen ineen. Ditmaal voor De Inktaap. Ter verrijking van het lezen van de genomineerde De Inktaap-titels heeft Beeld & Geluid op School drie LessonUp’s gemaakt. Hiermee brengen ze, met behulp en gebruik van andere media, verdieping aan op de thema’s die in de boeken aan bod komen. Aangevuld met de boektrailers #DeZin worden leerlingen uitgedaagd na te denken over wat zij gelezen hebben en te onderbouwen wat zij kunnen waarderen in de genomineerde boeken (of juist niet).

Bekijk de LessonUp's

 

Boektrailer #DeZin

Met de boektrailers #DeZin maken we lezers nog scherper bewust van wat taal met je kan doen.

Je kunt een boek lezen als een glijbaan waarin je met steeds meer snelheid naar het eindpunt roetsjt. Maar nog mooier is om af en toe stil te staan bij wát je nu eigenlijk leest, hoe de woorden tot je komen, hoe de zinnen gevormd zijn. Wat bracht de schrijver ertoe deze woorden zo achter elkaar te zetten dat jij, als lezer, geraakt wordt door schoonheid, verbazing of misschien wel ergernis.

#DeZin daagt jou uit om op zoek te gaan naar jouw zin in je boek. En maak daar weer een mooi verhaal van. Dan creëer ook jij weer een #DeZin. Meer weten? Bekijk het hier.

Beeld bij je Boek

Beeldmateriaal bij een boek kan de leerling op verschillende manieren helpen het boek beter te begrijpen.

  • Ter illustratie: Als je een thema niet begrijpt, kan een fragment verduidelijking bieden.
  • Ter verdieping: Maar media kan ook verdieping bieden door bijvoorbeeld een thema of problematiek in een ander perspectief te plaatsen.
  • Als interpretatie: Daag je leerlingen uit om zélf op zoek te gaan naar fragmenten om hun mening over het boek te illusteren en daarmee de thema’s van een boek te benoemen en ook in een andere context te gebruiken.

Deel deze pagina:

Nieuws