Start een leesrevolutie met De Inktaap

Start een leesrevolutie! Leesbevordering is niet alleen het vergroten van de leesvaardigheid; het is het aanwakkeren van een liefde voor verhalen en het delen van inzichten met anderen. De Inktaap biedt niet alleen een podium voor literaire erkenning, maar ook een kans om als schoolgemeenschap samen te komen, te debatteren en gezamenlijk te genieten van de rijke wereld van literatuur.

De Inktaap gaat om drie dingen: het lezen van literatuur, het reflecteren daarop en het beoordelen daarvan. Iedere schooljury kiest aan het eind van het project een winnaar en geeft de eindscores door. Daarnaast schrijft elke jury ook een juryrapport.

Lezen

De Inktaap betrekt leerlingen van 15 t/m 19 jaar uit de bovenbouw van havo en vwo bij deze jongerenprijs. Ze lezen de winnende titels van BNG Bank Literatuurprijs, Boekenbon Literatuurprijs en Libris Literatuurprijs en kiezen daaruit hun favoriet. Die vormen een top drie die genomineerd zijn voor De Inktaap!

Debatteren

Tijdens de jurybijeenkomsten worden praktische afspraken gemaakt. Denk aan deadlines voor het lezen van de boeken en wanneer het schooldebat plaatsvindt. Tijdens de boekbespreking gaan leerlingen in gesprek over de gelezen romans. De winnaar van De Inktaap wordt bepaald door het optellen van de eindscores van alle schooljury’s. De lees-en beoordeelperiode wordt door veel schooljury’s afgesloten met een debat op school.

Tijdens het debat proberen leerlingen medejuryleden (en het publiek) te overtuigen van de keuze voor een bepaald boek als winnaar.

Rapporteren

Het schrijven van een goed juryrapport is geen makkelijke opgave. Daarom worden de jury’s die het beste juryrapport hebben geschreven beloond met mooie prijzen. De juryrapporten mogen ook op een creatieve manier worden vormgegeven, bijvoorbeeld als een verhaal of een film.

Slotdag

Na het intensieve proces van lezen, debatteren en rapporteren, volgt de climax op 26 maart 2024 – de Slotdag van De Inktaap in de Doelen te Rotterdam. Hier komt het verlossende moment waarop de winnende titel wordt bekroond. Maar dat is niet alles! Deze dag biedt ook optredens, gastcolleges, workshops en Q&A-sessies met auteurs van de genomineerde boeken. Een feestelijke afsluiting van een leerzaam en boeiend project.

Actieve bijdrage

De jongeren doen actief mee aan dit programma en voelen zich verbonden met de doelen van De Inktaap. Hierdoor wordt het leesplezier vergroot en actief gewerkt aan de leesbevordering, mede omdat ze er in de klas over debatteren. Wilt u ook het leesplezier van jongeren vergroten en bijdragen aan het vergroten van het leesplezier, neem dan zeker contact op met De Inktaap.

Jonge Jury, Er Was Eens, en De Inktaap

Naast de Inktaap biedt Passionate Bulkboek ook de Jonge Jury en Er Was Eens als uitdagende programma’s om leesplezier te vergroten. De Jonge Jury betrekt jongeren tussen 12 en 15 jaar en moedigt hen aan jeugdboeken te lezen, te stemmen en de winnende auteur te huldigen tijdens de feestelijke Dag van de Jonge Jury. Er Was Eens richt zich op po-, vmbo-, mbo- en pabo-leerlingen, waarbij gelezen boeken dienen als inspiratiebron voor het creëren van eigen verhalen. Samen vormen deze initiatieven een krachtig trio, gericht op het bevorderen van leesplezier en leesvaardigheid onder jongeren.

Deel deze pagina:

Nieuws