Lezen als sociaal bindmiddel

In de snel veranderende wereld van vandaag, waar digitale schermen de dominante bron van informatie zijn geworden, staat het boek soms in de schaduw. De Inktaap wil jongeren laten zien hoe verrijkend het geschreven verhaal kan zijn.  

Sociaal bindmiddel

Gerlinde van Gemerden, docent van het Christelijk Lyceum Delft, benadrukt het sociale aspect van De Inktaap als een belangrijk element van het programma. Ze wijst erop dat het project niet alleen draait om het afwerken van een leeslijst, maar vooral om het gezamenlijk verwerken van een boek. Dit sociale aspect is de kern van de meerwaarde die De Inktaap biedt. Het project gaat verder dan het individuele leesproces en nodigt leerlingen uit om samen in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en een gemeenschappelijke literaire ervaring te delen. 

Na de zomer

De Inktaap begint na de zomervakantie. Een half jaar lang lezen jongeren tussen de 15 en 19 jaar de drie winnende titels van de gerenommeerde literatuurprijzen BNG Bank Literatuurprijs, de Boekenbon Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs. Zo wordt lezen niet alleen een individuele activiteit maar ook een gedeelde ervaring. 

Doelstellingen

De doelstellingen van De Inktaap verwerkelijken het belang van hedendaagse literatuur voor de jonge lezer. Het project confronteert leerlingen niet alleen met literaire werken, maar stimuleert ook leesplezier en smaakontwikkeling. De Inktaap zet in op verbinding met een boek. Leerlingen worden uitgedaagd om zichzelf aan de hand van de literatuur uit te drukken over dikwijls urgente en persoonlijke thematiek. Dit verstevigt de sociale cohesie onderling en bevordert het analytische vermogen en de redeneertechniek van de leerling.   

Personaliseren van het project

De wijze waarop scholen De Inktaap in hun lessen integreren, varieert. Het kan dienen als een extra curriculair project waar leerlingen zich vrijwillig voor aanmelden. Ook zijn er scholen die het project opnemen in hun programma van Toetsing en Afsluiting. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk voor scholen om De Inktaap op een manier te implementeren die het beste past bij hun onderwijsdoelen en structuur. Bovendien is De Inktaap graag betrokken in de personalistie van het project en staan altijd klaar om u hierover te adviseren.  

Gezamenlijke activiteit

In een tijd waarin sociale media en streamingdiensten vaak als de voornaamste bron van vermaak wordt beschouwd, biedt De Inktaap een nieuwe invalshoek op een ouder medium. Het project brengt jongeren in contact met hedendaagse literatuur, en elkaar. Bij De Inktaap wordt het sociale weefsel van de klaslokalen versterkt via verkennende discussies en leessessies. Het boek fungeert hierbij als sociaal bindmiddel, waardoor lezen niet alleen een individuele activiteit is, maar ook een gezamenlijke onderneming die nieuwe inzichten en verbindingen mogelijk maakt. Wilt u meer informatie over De Inktaap, neem dan contact met ons op. 

Deel deze pagina:

Nieuws